Analiza de risc

Analiza de risc este o componentă esențială a procesului de management al riscurilor care constă în înțelegerea și studierea profundă a riscurilor. Pornind de la cauzele și sursele riscurilor și urmărind stabilirea consecințelor producerii sale precum și a probabilității ca acestea să apară, analiza de risc stă la baza oricărei decizii privind riscurile, respectiv la baza întregului proces de management al riscurilor.

Practica demonstrează importanța procesului de analiza a riscurilor, în vederea elaborării strategiilor de prevenire, control și reducere a acestora.

Acest tip de consultanță le permite echipelor de management să înțeleagă mai bine amenințările, în vederea dezvoltării strategilor adecvate de adresare a acestora.

Derulăm analiza riscurilor dintr-o perspectivă integrată, stabilind cadrul general care creează premisele consolidării unui proces continuu de control si diminuare a riscurilor în cadrul unei organizații. Totodată, evaluăm resursele și elementele de infrastructură necesare pentru gestionarea riscurilor analizate, oferind consultanță pentru construirea procedurilor de comunicare și a platformelor de monitorizare și raportare permanentă.

Cere o analiză personalizată completând formularul de mai jos!

Contacteaza-ne