Asigurarea de antrepozit fiscal

Susținem antreprenorii angrenați în fabricarea produselor accizabile, prin polițe flexibile emise în favoarea autorității contractante.

Această poliță garantează, în favoarea autorității solicitante, bunele practici privind utilizarea corespunzătoare a antrepozitelor fiscale, eliminând riscurile privind plata accizelor care pot deveni exigibile. Emisă pentru antreprenori, polița este constituită în favoarea autorităților teritoriale competente în controlul antrepozitele fiscale, printre care Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice Județene sau Direcțiile Regionale Vamale.

Acest tip de poliță este obligatorie pentru înregistrarea și funcționarea unui antrepozit fiscal, singurul spațiu în care este permisă fabricarea, deținerea sau transformarea, în regim suspensiv, a produselor accizabile.

Acest tip de garanție trebuie emis, potrivit legii, de o societate bancară înregistrată în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European sau de către o societate de asigurări autorizată să își desfășoare activitatea pe teritoriul României.

Polițele de asigurare reprezintă o variantă optimă de garantare, care protejează libertatea financiară a unei companii, prevenind blocarea fondurilor prin varianta clasică a scrisorii de garanție bancară sau prin constituirea unui depozit bănesc.

Beneficii

  • Evită blocarea capitalului de lucru
  • Consiliere de specialitate pe durata derulării contractului
  • Emiterea garanției se face rapid și eficient
  • Emiterea garanției atât în mod irevocabil și necondiționat, cât și în mod condiționat
  • Reduce riscurile pentru asigurat, în condițiile în care plata este condiționată de dovada neîndeplinirii unei obligații contractuale

Cere o analiza personalizata completand formularul de mai jos!

Contacteaza-ne