Cine suntem

Obsidian Broker de Asigurare Reasigurare SRL este o companie românească cu acționariat elvețian, înființată în 2019 cu scopul de a furniza servicii profesionale de management al riscurilor și consultanță de asigurări, agenților economici.
Combinăm experiența profesională în materie de management de risc cu parteneriatele strategice încheiate cu principalii asiguratori, pentru a oferi cele mai eficiente soluții de asigurare aferente riscurilor operaționale, financiare și de hazard cu care se confruntă companiile comerciale din diverse industrii.

În echipe multi-disciplinare, evaluăm riscurile companiilor-client pentru a realiza planuri personalizate de asigurare conforme cu nevoile acestora, abordând expunerile la risc în întreaga lor complexitate: active, răspunderi, personal sau expuneri de natură financiară. Industriile țintă sunt diverse, de la cea alimentară, la industria materialelor de construcții, energie, proiecte de infrastructură, servicii profesionale, turistice sau de IT&C, silvicultură sau agricultură. Elementul comun al tuturor sectoarelor este nevoia de a adresa expunerile la risc într-o manieră integrată, profesională, pe termen mediu și lung.

Ne canalizăm resursele pentru a construi parteneriate de succes, care să ofere condițiile unei dezvoltări sustenabile, bazată pe managementul securității financiare a partenerilor noștri și crearea unei culturi organizaționale axate pe o protecție adecvată a reputației, resurselor și rezultatelor lor, pentru că, în ultimă instanță, succesul nostru constă tocmai în succesul clienților noștri.

Obsidian Broker furnizează servicii profesionale de consultanță privind identificarea, analiza, evaluarea și adresarea adecvată a riscurilor, dezvoltând programe structurate de asigurări menite să elimine sau să reducă semnificativ impactul negativ potențial al producerii riscurilor respective.
Programele de asigurare create în concordanță cu nevoile clienților săi sunt plasate în piața de asigurări, locală și internațională, prin companiile de asigurări partenere, aliniind interesele clienților pentru produse de asigurare adecvate cu cele mai bune capacități și posibilități de subscriere ale asiguratorilor, astfel încât, atât clienții asigurați cât și partenerii asiguratori, să poată beneficia de cele mai bune condiții contractuale și de o eficiență operațională superioară, în condiții de totală transparență și încredere.
Respectarea angajamentelor asumate pe piața din România constituie prima prioritate a Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare și ea are la bază dezvoltarea unei strategii bazate pe etică, bune practici și respect față de toți partenerii de afaceri și față de comunitatea din care facem parte.

EXPERTIZĂ


- Consultanță în identificarea, analiza, evaluarea și minimizarea riscurilor agenților economici
- Consultanță în domeniul asiguratorilor – programe existente, optimizarea condițiilor de asigurare, crearea de programe structurate adecvate riscurilor
- Servicii de intermediere și transfer a riscurilor către societățile de asigurări
- Servicii de monitorizare și actualizare dinamică a programelor de asigurare în concordanță cu schimbările din business și din piață
- Asistență în materie de daune aferente asigurărilor încheiate, inclusiv recuperarea despăgubirilor
- Consultanță pentru întocmirea planurilor de continuare a afacerilor în caz de daune
- Analize și studii de piață privind evoluțiile din domeniul managementului de risc și al asigurărilor, noi produse și tehnici de evaluare și constatare a riscurilor și a daunelor
Contacteaza-ne