Programul ‘Electric Up’ și Garanția de Returnare a Avansului – Descărcați prezentarea Asigurări de Garanții
Garanția de antrepozit vamal – Descarcă Prezentarea (pdf)
septembrie 7, 2020
Publicațiile de business despre noua achiziție Obsidian Broker
octombrie 16, 2020

Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare “ELECTRIC UP“.

 

Ordonanța are ca motivație necesitatea de a atenua repercusiunile economice negative asupra întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, necesitatea și oportunitatea dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterea eficienţei energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

 

Așadar, având în vedere cele de mai sus, Guvernul României consideră că este imperios necesară sprijinirea IMM-urilor din HORECA prin finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

 

“Prin Programul de finanțare “ELECTRIC UP“ se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiari reprezentanți ai domeniului HORECA, persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro /beneficiar, reprezentând maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.”- OUG 159/3.09.2020

 

Garantarea returnării avansului printr-o poliță de asigurare

 

Conform OUG 159/3.09.2020  la art. 9 se menționează un avans de 30% și instrumentele de garantare: “(9) În cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis. (10) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanțare; acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis, ce va fi supusă avizării Ministerului Finanțelor Publice și Consiliului Concurenței.

 

Garanția de returnare a avansului este solicitată contractorului pentru protejarea beneficiarului față de riscul nereturnării avansului plătit de acesta, în situația în care contractorul nu își execută obligațiile de justificare/utilizare a avansului.

 

Asiguratorul se angajează condiționat și irevocabil să plătească sau să execute orice solicitare sau cerere îndreptățita de plată a despăgubirilor în favoarea BENEFICIARULUI, în limita prejudiciului creat dar nu mai mult decât limita valorii garanției / sumei asigurate, în situația în care EXECUTANTUL este obligat la returnarea avansului, pentru că se face vinovat de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stipulate în CONTRACT privind utilizarea avansului, respective OBLIGAȚIILE GARANTATE.

 

Suma asigurată se reduce proporțional cu valoarea fiecărei prestații (livrare, execuție, etc.) a EXECUTANTULUI, executată și confirmată în conformitate cu prevederile CONTRACTULUI, dacă acea prestație este parte a OBLIGATIILOR GARANTATE si cu valoarea fiecărei plăti efectuate de GARANTOR.

 

Descărcați prezentarea Asigurări de Garanții


Formular creat prin HubSpot CRM

Contacteaza-ne