Servicii de consultanță privind asigurările și intermedierea încheierii contractelor de asigurare

Obsidian Broker oferă servicii profesionale de consultanță în materie de asigurări, după cum urmează:


- Auditul contractelor și programelor de asigurare existente, în scopul optimizării condițiilor de asigurare: gradul de cuprindere a riscurilor, costul total al riscului, nivelul primelor de asigurare, etc.;
- Programe de finanțare a riscurilor și soluții alternative de transfer a riscurilor;
- Asistenta în procesul de licitație/selecție a unui broker de asigurări, acordarea mandatului de brokeraj și termenii contractuali ai colaborării cu o firmă de brokeraj, inclusiv remunerația sau serviciile post-plasament;
- Alte servicii de consultanță privind polițele de asigurare încheiate, maniera de derulare a contractelor respective, etc.

Furnizarea serviciilor profesionale de consultanță în asigurări se poate face direct sau în parteneriat cu alți profesioniști specializați, iar angajarea lor se remunerează de regulă printr-un onorariu, al cărui nivel depinde de complexitatea solicitării. Acest onorariu poate fi compensat prin angajarea ulterioară a serviciilor noastre de brokeraj - evident în situațiile în care acest lucru este posibil (de exemplu nu în cazul asistenței în organizarea unei licitații/selecții de servicii de brokeraj, pentru evitarea conflictului de interese).

Completează formularul

Contacteaza-ne