Garanția de bună execuție

Suntem parteneri cu angajament ferm al companiilor care derulează contracte de achiziție publică, garantând bunele practici și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de contractant.

Echipa Obsidian vă felicită pentru câștigarea licitației! Urmează să configurăm soluția optimă de asigurare obligatorie necesară pentru următoarele etape ale derulării acestui contract. Preocupați permanent de adaptarea soluțiilor de asigurare la nevoile pieței, experții Obsidian Broker recomandă polițe personalizate, care previn blocarea fondurilor unei companii - așa cum se întâmplă în varianta clasică a scrisorii de garanție bancară sau prin constituirea unui depozit bănesc. Dincolo de costurile mai avantajoase, polițele de garanție a bunei execuții protejează asiguratul de orice solicitare nefondată sau abuzivă din partea beneficiarului în perioada derulării contractului.

Garanția de bună execuție este solicitată în această etapă pentru a asigura beneficiarul în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare sau întârziate a obligațiilor contractuale asumate de către contractant. Polița are, de regulă, o valabilitate de 3 ani, atât în cazul contractelor de lucrări, cât și în cel al contractelor de furnizare a produselor sau a serviciilor. Valabilitatea Garanției de bună execuție acoperă perioada de execuție a lucrării sau poate acoperi și perioada de mentenanță/notificare a defectelor. Valoarea la care trebuie constituită garanțiade buna execuțiese stabilește de către Autoritatea Contractantă șieste egală cu 5%-10% din valoarea contractului de bază (2.5%-5% pentru IMM-uri).

Susținem profesionalismul și responsabilitatea în relațiile contractuale. Garanția de bună execuție reprezintă un instrument de gestionare etapizată a unui prejudiciu creat, executantul urmând să-și asume integral responsabilitatea pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. În cazul în care culpa este dovedită, iar asiguratorul aprobă o plată, este preluat dreptul de creanță asupra asiguratului, iar acesta are obligația de a returna integral despăgubirea, conform termenilor stabiliți în contractul de asigurare.

Beneficii

  • Costuri reduse față de scrisorile de garanție bancară
  • Evită blocarea capitalului de lucru
  • Consiliere de specialitate pe durata derulării contractului
  • Emiterea garanției rapid și eficient
  • Emiterea garanției atât în mod irevocabil și necondiționat, cât și în mod condiționat
  • Reduce riscurile pentru asigurat, în condițiile în care plata este condiționată de dovada neîndeplinirii unei obligații contractuale

Cere o analiza personalizata completand formularul de mai jos!

Contacteaza-ne