Asigurarea de răspundere civilă a administratorului de imobile

Responsabilitățile unui administrator de imobil sunt complexe, iar greșelile pot provoca pagube costisitoare. Riscurile pe care le implică o astfel de activitate pot fi preluate de o societate de asigurări.

Dedicată atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, polița acoperă prejudiciile produse în activitatea desfășurată de un administrator, de la furnizarea de servicii de administrare tehnică și financiară a imobilelor, precum și servicii conexe, activități de care sunt răspunzători în conformitate cu legislația în vigoare.

Acest tip de asigurare mai acoperă:
  • Cheltuielile de judecată
  • Cheltuielile de judecată rezultate din procesul civil
  • Costurile de înlocuire a documentelor deteriorate sau pierdute
  • Cere o analiză personalizată completând formularul de mai jos!

    Contacteaza-ne