Bankers’ Blanket Bond (Asigurarea pentru Bănci și Institutii Financiare)

​​Nivelul extern al riscului și perspectiva pierderilor în bani sau valori mobiliare ca urmare a fraudei sau a infracțiunilor informatice pot fi evaluate relativ ușor în comparație cu pierderile produse ca urmare a lipsei de etică a angajaților.

Asigurarea pentru Bănci și Institutii Financiare (BBB) protejează băncile sau alt tipuri de instituții financiare împotriva pierderilor care ar putea să provină din fraude comise de angajați. Polița BBB preia riscurile instituției și nu pe cele la care sunt expuși deținătorii contului sau acționarii. Asigurarea poate fi emisă nominal, pentru anumiți angajați aflați în funcții importante, sau poate acoperi în mod generic posturile cheie dintr-o companie. De exemplu, o bancă poate asigura un anumit administrator sau poate alege să asigure poziția în sine, astfel încât orice angajat care își asumă această responsabilitate să fie acoperit.

Configurată cu consilierea experților Obsidian Broker, acest tip de asigurare preia riscurile pierderilor financiare directe din fals, fraudă cibernetică, pierderea fizică sau modificare a actelor, falsificarea instrumentelor de plată sau a banilor, extorcare sau alte tipuri de fapte penale pe care le-ar putea comite salariații. Este important să înțelegem că, pentru a dispune o plată, angajatul incriminat trebuie să fi comis aceste acte în vederea unui câștig, ceea ce înseamnă că polița nu acoperă eventualele pierderi provenite din practici creative și tehnici lipsite de etică menite să consolideze artificial reputația unei instituții financiare.
Evaluarea necesităților de asigurare prin polițe ale unei instituții financiare poate reprezenta o provocare, având în vedere condițiile specifice de lucru ale fiecărei organizații în parte. Experții Obsidian Broker realizează analize complexe, evaluând diverse date specifice ale unei companii, de la numărul de angajați și responsabilitățile acestora, la rata de rotație a cadrelor, nivelul mediu de expunere la operațiunile zilnice, tipurile și valoarea medie a tranzacțiilor efectuate zilnic sau sumele deținute de bancă.

Cere o analiză personalizată completând formularul de mai jos!

Contacteaza-ne