Asigurări privind riscurile de răspundere

Obsidian Broker preia riscurile de răspundere profesională sau civilă ale partenerilor săi, contribuind la consolidarea imaginii și a reputației experților asigurați sau a companiilor partenere.

Asigurarea de răspundere civilă legală generală

Unii clienți chiar ar putea să condiționeze semnarea contractelor de cumpărarea unei polițe de răspundere civilă generală, așadar, chiar dacă nu este impusă prin lege, acest tip de asigurare ar trebui să fie o prioritate pentru orice afacere.

Asigurarea de răspundere civilă a producătorului

Oricare ar fi rigorile și standardele de calitate menținute de un fabricant, în cazul în care un produs provoacă pagube materiale sau rănirea unei persoane, distribuitorul ar putea fi obligat să plătească despăgubiri.

Asigurarea de răspundere civilă a prestatorului de servicii

Niciun antreprenor nu dorește să se confrunte cu un proces, deși procesele sunt, de fapt, o practică obișnuită. Dacă un client depune plângere pentru o acuzație acoperită de această poliță, compania de asigurare va acoperi atât daunele solicitate, cât și cheltuielile legate de proces sau taxele legale.

Asigurarea de răspundere a constructorilor pentru lucrările executate

Antreprenorii consideră extrem de utilă această asigurare, care acoperă eventualele pagube materiale produse pe șantier, prelând riscurile de răspundere ale constructorului cu privire la lucrarea executată.

Asigurarea de răspundere profesională

În cazul profesiilor cu înalte standarde de execuție, riscurile profesionale sunt transferate în totalitate unei companii de asigurare, astfel încât competența și munca acestor specialiști să nu fie puse niciodată sub semnul întrebării

Asigurarea de răspundere managerială

Parteneri ai companiilor care investesc susținut în dezvoltare, Obsidian Broker oferă un portofoliu important de asigurări destinate creșterii guvernanței corporative, proces care implică înmulțirea riscurilor asociate și strategii speciale de gestionare a acestora.

Asigurarea de răspundere civilă față de călători a transportatorului

Parte din seria asigurărilor anuale impuse, obligatorii și pentru eliberarea licențelor de transport de persoane, acest tip de polițe acoperă prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii sau bunurilor călătorilor.

Asigurarea de răspundere civilă a caselor de expediție / intermediari de transport rutier

Această asigurare oferă acoperire pentru toate transporturile terestre realizate cu camioane și alte vehicule utilitare, preluând riscurile pentru o serie de posibile incidente, precum furtul, daunele produse în urma unei coliziuni și alte riscuri conexe.

Asigurarea de răspundere civilă a operatorilor în turism

Asigurările de bune practici, care preiau riscurile unor greșeli sau omisiuni în desfășurarea activității, reprezintă un nivel absolut necesar de protecție într-un domeniu supra-reglementat precum este industria turismului.

Asigurarea de răspundere civilă a chiriașului

Acest tip de poliță acoperă pagubele produse atât clădirii sau ale mobilierului din dotare, aparținând proprietarului, cât și deteriorarea instalațiilor care asigură funcționalitatea clădirii, de la instalatii de aer conditionat, la cele de încălzire sau sanitare.upra-reglementat precum este industria turismului.

Asigurarea de răspundere civilă a administratorului de imobile

Dedicată atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, polița acoperă prejudiciile produse în activitatea desfășurată de un administrator, de la furnizarea de servicii de administrare tehnică și financiară a imobilelor, precum și servicii conexe.

Asigurarea de răspundere civilă a unităților de service auto

Obsidian Broker vine în întâmpinarea nevoilor lor specifice ale atelierelor auto cu o asigurare de răspundere civilă robustă, produs care oferă siguranța că profesionalismul și munca lor nu vor fi puse niciodată sub semnul întrebării.

Asigurarea de răspundere civilă față de terți a deținătorilor de vehicule și utilaje neînmatriculabile

Accidente sau alte tipuri de situații neprevăzute se pot petrece oricând pe șantiere, în balastiere, pe terenuri agricole sau în depozite, locuri în care activează sau sunt parcate utilajele neînmatriculabile.

Asigurare de răspundere civilă față de poluare


Asigurarea protejează o companie împotriva răspunderii împotriva daunelor cauzate mediului de deșeurile periculoase sau substanțele toxice folosite în procesul de producție.

Contacteaza-ne